Linjeforeninga Naturforvalterlaget

Linjeforeninga Naturforvalterlaget

Jegerprøvekurs

AktiviteterOpprettet av NF-laget fr., august 22, 2014 12:10:36

Praktiske opplysninger til Jegerprøvekurset 2014 - Ås JFF

Betaling, kurspris:

Studenter: Kr 1.520,- + eksamensgebyr kr 280,- = kr 1.800.-

Beløpet (kurspris + eksamensgebyr) betales innen 15. september til:

Ås JFF v/ Egil Prestløkken, Søråsv. 16B, 1430 Ås, Bankkonto 1654 63 20018.

Kvittering for betalt kurs vises senest 18. september (nettbankutskrift / vanlig kvittering)

Medlemmer viser også at medlemskap er betalt (medlemskort med kvittering)

Ås JFF overfører de innbetalte eksamensgebyrene til Jegerregisteret.

Medlemskap i Ås JFF:

Det er ønskelig fra NJFF at innmelding skjer kollektivt for å unngå ukjente innbetalinger. Hvis ikke husk dette: Velg medlemskategori på den ferdigtrykte giroen, og husk å skrive på navn og adresse. Glemmer du det, får du intet tidsskrift, og kan ikke bli registrert verken i NJFF eller Ås JFF. Ved bruk av nettbank, husk å oppgi følgende: Ås JFF, medlemskategori og ev. annet medlemskap i NJFF, samt ververs medlemsnummer og navn.

Medlemskap i Ås JFF ( med tidsskriftet Jakt og Fiske ) koster i 2014 kr 624- for voksne og

kr 264.- for ungdom (t.o.m. fylte 25 år).

Kursgjennomføring og pensum:

Obligatoriske samlinger må følges (samlingene 1,2, 7 og 9 pluss utedagen (samling 3 og 6)). Ved sykdom eller andre forfall må disse tas annet sted. Fravær mot legeattest/ sykemelding på samling 7 eller 9 kan godtas mot at arbeidsbok for oppgaven dokumenterer gjennomføring.

Merk at samlingsnummer kan variere, sjekk derfor rett emne ved bruk av arbeidsbok eller gjennomføring på annet kurssted. Arbeidsbok kan lastes ned fra Studieforbundet Natur og Miljø, som også har oversikt over planlagte og pågående kurs andre steder ( www.naturogmiljo.no) Arbeidsbok: www.naturogmiljo.no/studieplaner/nr/5101.htm

Pensum dekkes av Jegerprøven(NJFF), 1. utgave fra 2010 er den mest oppdaterte (veil. pris 398 kr) Alt. kan ”Den nye Jegerprøveboka, 1.utgave 2010” leses. De frivillige samlingene 4, 5 og 8 kan tas på hjemmesiden til NJFF (http://www.njff.no) De som møter på de frivillige kurskveldene, kan med fordel også prøve seg på nettet.

Ålerudmyra skytebane

Ligger i Kroer i Ås, kjør mot Hobøl forbi Kroer kirke. Ca 8 km etter avkjøring fra rv 152 i rundkjøringa øst for Ås sentrum, er skytebanen skiltet i bakken ned mot kommunegrensa til Hobøl. GPS-koordinatene til banen: N 59 36,546, E 10 52,350.

De som er under 18 år må ta med underskrevet samtykke fra foreldre/ foresatt om deltakelse i skyteøvelser.

Eksamen

Elektronisk eksamen holdes på Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap. Kommunen har ansvar for eksamen. Ås JFF bistår ved gjennomføringen ved behov.

50 spørsmål skal besvares i løpet av 50 minutter. 3 alternative svar er oppgitt for hvert spørsmål, men bare ett er riktig. Man må ha minst 40 rette svar for å bestå. De som ikke består, kan gå opp til en ny prøve som arrangeres senere uten ekstra gebyr.

Kontakt: Arrangementssjef på Samfunnet, Marie Hammer Håversen. E-mail: arrangement@samfunnetiaas.no.


Fill in only if you are not real

Følgende XHTML-tags er tillatt: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS og Javascript er ikke tillatt.