Linjeforeninga Naturforvalterlaget

Linjeforeninga Naturforvalterlaget

Årsmøte

AktiviteterOpprettet av NF-laget on., februar 12, 2014 09:17:10

Innkalling til årsmøte i Naturforvalterlaget

Dato: Onsdag 26. februar 2014

Klokkeslett: 12:15 – 14:00

Sted: Sørhellinga, S121

Bakgrunn

Styret i Naturforvalterlaget ønsker herved å invitere alle medlemmer til årsmøte! På årsmøte velges nytt styre, som består av fem verv. Leder og nestleder ble valgt på ekstraordinært årsmøte i november i fjor, dermed gjenstår tre verv som skal på valg. Hvis flere enn en kandidat stiller til et verv, blir valget avholdt skriftlig. Kandidaten med flest stemmer vinner. Hvis kun en kandidat stiller, kan han/hun velges ved akklamasjon.

Saksliste

1. Administrasjonssaker

1.1. Godkjenning av innkalling og møteliste

1.2. Valg av ordstyrer og referent

1.3. Valg av tellekorps

2. Orienteringssaker

2.1. Rapport fra årets aktiviteter (årsmelding) ved arrangementsansvarlig

2.2. Rapport fra økonomiansvarlig

2.3 Godkjenning av budsjett og regnskap

3. Valg

3.1. Valg av arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig er, så lenge han/hun har anledning, ansvarlig for arrangementene.

3.2. Valg av økonomiansvarlig

Økonomisk ansvarlig har ansvar for å søke om velferdsmidler, gjøre innkjøp (eller gi igjen for utlegg), samt føre regnskap og lage budsjett. Økonomiansvarlig fører i samarbeid med leder medlemsliste og passer på at alle har betalt kontingent. Økonomiansvarlig har styring med NF–lagets DNB- bankkonto 1644.26.63444 og har tilgang på nettbanken til denne.

3.3. Valg av markedsføringsansvarlig

Markedsføringsansvarlig har ansvar for å oppdatere hjemmesiden www.naturforvalterlaget.org og markedsføring på diverse arenaer, det være seg facebook, athene, plakater på Sørhellinga og klassebesøk i forkant (og etterkant) av NF- lagets arrangementer.

3.4. Valg av revisor

Revisoren er ikke medlem av styret, men ser gjennom regnskapet.

4. Endringer i vedtektene

4.1 Fra UMB til NMBU

4.2 Medlemskontingent

5. Eventuelt

5.1 Nye t-skjorter og hoodies

5.2 UKA-bar, orientering ved leder

Saker som ønskes tatt opp under eventuelt bør sendes inn senest tirsdag 25. februar til naturforvalterlaget@gmail.com